POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest Administratorem danych osobowych i kontroluje dane osobowe przekazywane przez klientów zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182) i dyrektywą 95/46/WE.

  2. Przekazując swoje dane osobowe, Kupujący wyraża zgodę na to, że Sprzedający będzie je przetwarzał w celu należytego wykonania świadczonych przez siebie usług względem Kupującego. Dane są niezbędne m.in. do:

                  - utworzenia osobistego/firmowego konta na stronie sklepu www.acklimat.pl (imię i nazwisko/nazwa, adres email);

                  - przetwarzania zamówień w systemie usług internetowych Sprzedającego (imię
                    i nazwisko/nazwa, adres, data urodzenia i dane konta bankowego);

                  - wysyłania ofert marketingowych, takich jak newslettery i katalogi (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres

                    pocztowy);

                  - kontaktu w wypadku trudności z dostarczeniem zamówienia (np. numer telefonu, adres);

                  - zarządzania kontem i kontroli zdolności płatniczej (np. imię i nazwisko/nazwa, adres, data urodzenia);

                  - zweryfikowania, czy Kupujący może zgodnie z prawem dokonywać zakupów online (np. data urodzenia).

  1. Przekazane dane będą przechowywane w systemie wyłącznie przez czas niezbędny do świadczenia usług przez Sprzedającego. Po upływie tego czasu przekazane dane osobowe zostaną usunięte. Nie można usunąć danych, jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają przechowywania ich przez dłuższy czas — na przykład do prowadzenia księgowości lub jeśli ich przechowywanie jest uzasadnione prawnie w inny sposób (np. trwającą na mocy umowy relacją klient-usługodawca).


Do góry